Παγκόσμιας ισορροπίας Ωφέλεια

Παγκόσμιας ισορροπίας Ωφέλεια

Όπως έχουμε ήδη σημειώσει, η παγκόσμια ισορροπία δεν είναι κάτι άλλο, από την ταυτόχρονη ύπαρξη δύο ισοδύναμων πόλων ισχύος στον κόσμο μας. Στα χρόνια που προηγήθηκαν του 1990, αυτή ήταν παρούσα για τρεις δεκαετίες τουλάχιστον…

Οικονομική και στρατιωτική ισχύς

Βασικά συστατικά στοιχεία γι’ αυτήν αποτελούν η οικονομική και η στρατιωτική δύναμη. Ο Ανατολικός κόσμος υστερούσε αρκετά το 1950, αλλά βαθμιαία πλησίαζε το Δυτικό κόσμο κατά την επόμενη 30ετία, και, το 1990 είχε πολύ ζυγώσει: ήταν ισοδύναμος στρατιωτικά, ενώ οικονομικά κατείχε το 31,8% του παγκόσμιου εισοδήματος απέναντι σε 58,9% του Δ. Κόσμου.

Ευθύνες των ηγετικών Χωρών

Οι πόλοι ισχύος αποτελούνται από ένα ισχυρό κέντρο (Χώρα) και από ένα σύνολο Χωρών μικρών και μεγάλων, συναρτημένων στο κέντρο με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Η Χώρα-ηγέτης είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της στρατιωτικής ισχύος του συνασπισμού των Χωρών που τον συναποτελούν. Επίσης ενεργεί για την οικονομική ισχύ του, αποσκοπώντας στην διατήρηση ακμαίας οικονομίας σε κάθε μία Χώρα του…

Ανταγωνισμός γενικής ανόδου

Όπως είναι ευνόητο, με τον ίδιο τρόπο ενεργεί και το άλλο κέντρο ισχύος, ανταγωνιζόμενο τον «αντίπαλον», και, με τον τρόπο αυτόν έχουμε συνολικά ως αποτέλεσμα, την επιδίωξη και διατήρηση καλής οικονομικής κατάστασης, μέσω της οποίας το βιοτικό επίπεδο στο σύνολο των Χωρών και των δύο πόλων ισχύος, να βελτιώνεται διαχρονικά…

 Λίγοι πλούσιοι και πολλοί φτωχοί

Βέβαια τα δύο κέντρα που συναποτελούσαν τον «ανεπτυγμένο» κόσμο, και κάποιοι τα θεωρούσαν ως τον κόσμο ολόκληρο, από πλευράς πληθυσμού και έκτασης, δεν ήταν παρά το 25% μονάχα του παγκόσμιου πληθυσμού, και, το 1/3 περίπου της έκτασης της ξηράς… Ο δύσμοιρος τρίτος κόσμος ζούσε παλαιότερα και σε σημαντικό βαθμό εξακολουθεί να ζει, σε μεγάλη και εν μέρει σε ακραία φτώχεια…

Οφέλη του Τρίτου Κόσμου

Ωστόσο και οι άτυχοι που ζούσαν στις Χώρες του Τρίτου Κόσμου, δεν μπορούμε να πούμε πως δεν ωφελήθηκαν από την αντίθεση των δύο ανταγωνιζόμενων κέντρων δύναμης: Και αυτών οι διαβιωτικές συνθήκες βελτιώθηκαν, καθώς τα δύο κέντρα ισχύος αποσκοπώντας να αυξήσουν την επιρροή τους, τους προσέγγιζαν, εκτός των άλλων και για χρήσιμα σ’ αυτά (τα κέντρα) αγροτικά προϊόντα και πρώτες ύλες… Ακόμα και για κερδοφόρες επενδύσεις στην κατασκευή διαφόρων εγγειοβελτιωτικών και άλλων έργων…, ας θυμηθούμε την ιστορία της κατασκευής του φράγματος στο Νείλο… Με όλα αυτά τελικά υπήρξε σχετική ανάπτυξη και αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος στις καθυστερημένες οικονομικά Χώρες…

Ευχή για το μέλλον

Από όλα όσα ειπώθηκαν παραπάνω, νομίζω, φαίνεται αρκετά καθαρά, ότι η ύπαρξη παγκόσμιας ισορροπίας, αποβαίνει πολύ θετική και ωφέλιμη στην πορεία της Ανθρωπότητας…. Ας ευχηθούμε λοιπόν, να είναι απρόσκοπτη η οικονομική πορεία της Κίνας, να φτάσει σύντομα στο απαιτούμενο επίπεδο ισοδυναμίας με τις Η.Π.Α., και, να επαναβιώσει, η απαράδεκτα φτωχοποιούμενη σήμερα Ανθρωπότητα, τα οφέλη της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων…

Του συγγραφέα Παν. Γουλιέλμου

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.